PowerShell - sprawdzanie podatności na działanie Meltdown i Spectre

Microsoft wydaje skrypt PowerShell, aby sprawdzić, czy twój komputer jest podatny na działanie Meltdown i Spectre

  1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz PowerShell .
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót PowerShell i wybierz opcję Uruchom jako administrator .
  3. Wpisz Install-Module SpeculationControl i naciśnij klawisz Enter .
  4. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie dostawcy NuGet, wpisz Y i naciśnij klawisz Enter , a następnie powtórz, jeśli otrzymasz ostrzeżenie o instalacji z niezaufanego repozytorium.
  5. Po zakończeniu instalacji wpisz Import-Module SpeculationControl i naciśnij Enter .
  6. Wpisz Get-SpeculationControlSettings i naciśnij Enter .

źródło: https://support.microsoft.com

Drukuj E-mail

Windows 10 Build 1730: Nie można teraz zainstalować tej drukarki. Błąd: 1260

System Windows 10 może uniemożliwić instalację drukarek sieciowych po aktualizacji do wersji 1730 (Creator’s Update)

Nazwy serwerów punktów i serwerów wydruku muszą teraz zawierać nazwę FQDN i nazwę NETBIOS dla wszystkich zaufanych serwerów wydruku. ( umnie czesść pełnej nazwy FQDN jest zamazana )

Przykład błędów przy próbie dodania drukarki. 

drukarka01

drukarka02drukarka03

 

Poprawna konfiguracja w GPO:
W obszarze

ENG: Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / Printers, ustawiamy  Package Point and Print – Approved server na Włączone
PL: Konfiguracja komputera / Zasady / Szablony administracyjne / Drukarki ustawiamy Punkt pakietowy i Drukuj - Serwer zatwierdzony na Włączony

  • Każdy serwer druku musi zostać dodany do listy przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy serwera

gpo print02

W obszarze 

PL: Konfiguracja komputera / Zasady / Szablony administracyjne / Drukarki ustaw  Ograniczenia punktu i wydruku na Włączone

ENG: Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / Printers, ustaw  Point and Print Restrictions na Włączone

  • Każdy serwer druku musi zostać dodany do listy przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy serwera, oddzielonej średnikami
  • Podczas instalowania sterownika dla nowego połączenia wybierz opcję Nie pokazuj ostrzeżenia lub wzniesienia
  • Podczas instalowania sterownika dla istniejącego połączenia wybierz opcję Nie pokazuj ostrzeżenia lub wzniesienia

gpo print01

Drukuj E-mail