WMI Explorer

Narzędzie służy do szybkiego podglądu klas WMI. Wyświetla klasy wmi z wybranej przestrzeni nazw. Podaje takie informacje jak właściwości klasy, metody jakie można wykonywać na klasie, wyświetla informacje z klasy, opis klasy, zależności klasy
Link do strony ze skryptem < kliknij >

Drukuj E-mail

Zmiana portu RDP zdalnego pulpitu Administracja

  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

  3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj, a następnie kliknij opcję Dziesiętny.
  4. Wpisz nowy numer portu, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij Edytor rejestru.
  6. Ponownie uruchom komputer.

Drukuj E-mail